×

Badanie skuteczności SILVECO Horse Spray

Skuteczność preparatu SILVECO Horse Spray została potwierdzona podczas licznych testów terenowych wykonanych przez lekarzy weterynarii.

Poniżej prezentujemy kilka przypadków.

Stan po urazie

Koń rasa: OO, płeć: ogier, wiek: 21 lat , użytkowanie: rajdowe
Stan ogólny: bez zmian, kulawizna 2/5 prawej kończyny miednicznej
Opis: Uraz na padoku, rana szarpana okolicy grzbietowej na wysokości prawego stawu skokowego z dużym ubytkiem skóry.

10 doba po urazie. Rozpoczęcie stosowania preparatu SILVECO

W 10 dobie po urazie  wykonano toaletę rany i rozpoczęto stosowanie preparatu z nanosrebrem w sprayu
Postępowanie:
– koń codziennie wychodzi na cały dzień na padok, bez opatrunku, co zdecydowanie wpływa niekorzystnie na procesy gojenia rany , ze względu na element ruchu który powoduje nadmierny rozrost tkanki ziarninowej (ziarniny).

-codziennie wieczorem wykonana jest toaleta rany przy użyciu mydła antyseptycznego. Po osuszeniu rany i jej okolicy nanosi się preparat z nanocząsteczkami srebra w sprayu.

Stan po 14 dniach
Stan po 22 dniach
Stan po 32 dniach

Podsumowanie: Po zastosowaniu preparatu z nanocząsteczkami srebra w postaci sprayu nanoszonego na czystą i sucha ranę w zdecydowanym stopniu procesy gojenia uległ skróceniu.
W normalnych warunkach przy tego typu urazie istnieje duże ryzyko nadmiernego rozrostu ziarniny ponad powierzchnię skóry („dzikie mięso”) który hamuje procesy naskórkowania.
Za każdym razem po naniesieniu preparatu na ranę powstawała cienka biało-srebrna powłoka która z czasem przekształcała się w strup. W czasie stosowania preparatu z nanocząsteczkami srebra nie stosowano żadnego innego leczenia ogólnego jedynie toaletę rany z goleniem jej krawędzi co 7-10 dni.
Z praktyki można powiedzieć iż zastosowaniu w/w preparatu skróciło co najmniej o połowę czas gojenia rany.

Przypadek 2

Koń rasa: OO, płeć: wałach, wiek: 5 lat , użytkowanie: rajdowe
Stan ogólny: bez zmian
Opis: Zmiana w obrebie dłoniowej powierzchni skóry palca oraz piętek (na granicy skóry i rogu) lewej kończyny piersiowej, prawdopodobnie o charakterze bakteryjnym, bolesna, grzejąca, pokryta zółtym wysiekiem.

Stan przed leczeniem

Zastosowane postępowanie:
Wykonywano toaletę zmiany antyseptycznym mydłem, po wysuszeniu zmiany nanoszono spray z nanoczasteczkami srebra. Zastosowano suchy opatrunek osłaniający w czasie trzech pierwszych aplikacji na noc, następnie stosowano już preparat bez opatrunku. Koń nie miał ograniczonego użytkowania w ruchu, pracował normalnie pod siodłem i chodził do karuzeli.

Stan po 5 dniach

Podsumowanie: Po 5 dniach zaobserwowano zupełne wycofanie się objawów zapalenia o obrębie zmienionej okolicy skóry